BERGEN NH – Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar. Met deze extra rondes komt de gemeente tegemoet aan een verzoek van inwoners om meer service te bieden om hun gft-afval kwijt te kunnen. Vanaf dit jaar worden de containers namelijk eens per drie weken geleegd in plaats van eens per twee weken. 

Wethouder Erik Bekkering: ”Bij de invoering van de PMD-container voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken wijzigde ook de ophaalfrequentie van de gft-container. Daar maakten inwoners zich zorgen over. Met deze extra ophaalrondes en de eerder geplaatste blad- en snoeikorven komen we tegemoet aan deze zorgen. De dialoog met onze inwoners is belangrijk; alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar om afval optimaal te scheiden en grondstoffen te behouden.”

Het college stelt voor om het voorstel over de extra inzamelrondes te bespreken in de gemeenteraad op 2 juni. De agenda van deze gemeenteraadsvergadering wordt later deze week bepaald.

Blad- en snoeikorven

Naast de vier extra gft-rondes besloot het college eerder om dertig bladkorven te plaatsen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen gft-container kwijt kunnen. De korven blijven twee maanden staan in het voorjaar en wederom twee maanden in het najaar.

Meer weten over afval en het grondstoffenbeleid?

In 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen een nieuw grondstoffen-beleidsplan vastgesteld. De komende jaren volgen er meer maatregelen om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen. Meer weten? Kijk op www.bergen-nh.nl /afval