BERGEN NH – Ook dit zomerseizoen mogen horecaondernemers in de gemeente Bergen hun terras uitbreiden. Het college besloot dit om ondernemers van restaurants, cafés en strandpaviljoens, die de afgelopen twee jaar hard geraakt zijn, te steunen.

Met de tijdelijke terrasuitbreiding kunnen horecaondernemers deze zomer meer gasten op hun terras
ontvangen, en zo in ieder geval een deel van hun gederfde omzet inhalen, redeneert de het College. De verruiming van de zomerterrassen is tijdelijk en geldt, onder voorwaarden, van 15 maart 2022 tot het einde van het terrasseizoen op 31 oktober. De ondernemers hoeven hiervoor geen extra leges (belastingen) aan de gemeente te betalen. De tijdelijke terrasuitbreiding is één van de maatregelen naast een aantal andere maatregelen die het maatschappelijk leven, sport en cultuur ondersteunen.

Gehoor aan verzoeken

Om horecaondernemers tegemoet te komen besloot het college in 2020 en 2021 mee te werken aan verzoeken voor het tijdelijk vergroten van horecaterrassen. Horecabedrijven hebben nog dagelijks te maken met de gevolgen van de maatregelen rond de pandemie. Veel ondernemers misten de afgelopen jaren aanzienlijke inkomsten, terwijl de kosten doorliepen. Wethouder Erik Bekkering van Economische Zaken: “Een van de pijlers van de gemeente Bergen is gastheerschap. De ondernemers en hun medewerkers leveren hieraan een grote bijdrage en zorgen voor blije inwoners en bezoekers. Ook de ondernemers in de horeca hebben twee buitengewoon zware jaren meegemaakt. Het college vindt het belangrijk de ondernemers te ondersteunen in het weer opbouwen van hun economische vitaliteit en financiële ruimte. Dit is een van de manieren waarop we dat doen.”