BERGEN NH – De gemeente Bergen haalt kerstbomen op van 2 tot en met 6 januari. Dat gebeurt tegelijkertijd met het legen van de gft-containers. De gemeente vraagt om uw kerstboom neer te leggen naast de aanbiedplek van uw rolcontainer.

Hiermee vervalt de mogelijkheid om de kerstbomen op een centraal punt in te leveren tegen € 0,50 per ingeleverde kerstboom.

Het is wél toegestaan om de kerstboom in (kleine) stukken te knippen en in de REST-container te stoppen. De gft-container is hiervoor niét geschikt in verband met het hars van de boom.

Verder is het mogelijk de kerstboom bij een van de milieustraten in te leveren.