EGMOND AAN DEN HOEF – De gemeente Bergen vraagt inwoners en ondernemers van Egmond aan den Hoef om verkeersknelpunten in het dorp en hun ervaringen hiermee te melden. Dat kan tot en met 15 april op de website ‘Ik denk mee over Bergen’.

In Egmond aan den Hoef zorgt het verkeer regelmatig voor problemen, stelt de gemeente Bergen. De kruising Evan de gmonderstraatweg, Herenweg, Heilooer Zeeweg en Tijdverdrijflaan loopt soms vast, de Herenweg is druk en de fietsroute van Alkmaar naar Egmond aan Zee loopt niet lekker door. Verder komt voor dat op drukke dagen het dorp per auto vanuit de richting Alkmaar moeilijk bereikbaar is. De gemeente Bergen start daarom met het maken van een plan om deze knelpunten op te lossen.

Verzoek: markeer knelpunten en licht ze toe
De gemeente telde op tien locaties in het dorp het verkeer en meette snelheden. Ook is het doorgaande verkeer in kaart gebracht. Deze gegevens worden gebruikt voor het plan. Naast deze data wil de gemeente graag weten welke problemen bewoners en ondernemers in het verkeer in het dorp ervaren. Reageren kan eenvoudig via www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Daar staat een link naar een interactieve kaart van Egmond aan den Hoef. Op deze kaart kunnen inwoners en ondernemers een plek markeren als knelpunt en voorzien van een korte toelichting. De aangegeven knelpunten zijn rijp voor een inventarisatie en zijn input voor het bedenken van concrete oplossingen.   

Ontwikkelingen
In het plan komen concrete voorstellen te staan om het verkeer beter door te laten stromen in Egmond aan den Hoef en de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. De gemeente zegt in ieder geval in het plan alvast rekening te houden met ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het verkeer in het dorp. Zoals onder meer het woningbouwplan Delversduin en Dorp & Duin, de beoogde fusielocatie van de Egmondse voetbalverenigingen en de ontwikkeling van Het Slotkwartier en een Toeristisch Overstap Punt.

Verkeersveilig en bereikbaar
Na vaststelling van het plan door het college en de gemeenteraad, wordt het gebruikt voor het uitwerken van verbeteringen. Het uitwerken en uitvoeren van de maatregelen kost tijd en er is geld voor nodig, benadrukt de gemeente. Ook is soms medewerking van omwonenden en andere belanghebbenden gewenst. Dat betekent volgens de gemeente Bergen dat niet meteen de schop in de grond gaat. Maar wel dat er straks een plan ligt dat wordt gebruikt om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

Kruispunt in Egmond aan den Hoef (Foto: RTV80/ Evert Visser)