BERGEN NH – De gemeente Bergen gaat in diverse straten in de gemeente Bergen clusterplaatsen inrichten waar rolcontainers kunnen staan.

Dit is nodig, omdat HVC vanaf 1 januari verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in de gemeente Bergen en vuilniswagens met zijladers gebruikt. De rolcontainers moeten naast elkaar staan. Niet alle straten krijgen klikoplekken. “Sommige straten zijn hiervoor te smal”, laat de gemeente weten.

Bij de locatiekeuze van de clusterplaatsen kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar loopafstand vanaf de huizen, het voorkomen van hinder voor inwoners, veiligheid en bereikbaarheid voor de wagens. 

Volgorde van plaatsing

Gemeente Bergen start in Egmond aan Zee met het maken van clusterplaatsen. Vervolgens zijn aan de beurt Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. Begin november komen er clusterplaatsen in Bergen aan Zee, Schoorl, Groet en Camperduin en in december in Bergen.

Brief van de gemeente

De gemeente Bergen stuurt bewoners een brief met een plattegrond met daarop de verzamelplaatsen voor de kliko’s. Bewoners die het niet eens zijn met de locatie, kunnen een zienswijze indienen. In de brief staat tot wanneer dit mogelijk is. Als het mogelijk en nodig is, dan past de gemeente Bergen de clusterplaats nog aan. Daarna volgt een definitief besluit van het College van B&W over de clusterplaatsen. Dit besluit met de kaarten komen ook op de website te staan, laat de gemeente weten.

Meer informatie is verkrijgbaar op bergen-nh.nl.