SCHOORL – De gemeente Bergen is nu beheerder van circa achteneenhalve kilometer aan (dijk)wegen in Schoorl. Deze wegen waren tot 2022 in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Hoewel het beheer al sinds 1 januari in handen is van de gemeente Bergen, vond de ondertekening voor de overdracht donderdag 24 maart plaats. De gemeente Bergen en het waterschap zetten hun handtekening. De gemeente beheert nu (dijk)wegen, bermen,
fietspaden en trottoirs, duikers, bruggen, openbare verlichting, wegmeubilair, beplanting en
wegsloten. De waterkeringen waarop de wegen liggen, blijven in eigendom van HHNK.

Voordeel: één aanspreekpunt
Voordeel van de overdracht voor inwoners is dat de gemeente Bergen een duidelijk aanspreekpunt is voor vragen over de wegen. Volgens een gemeentewoordvoerder merken inwoners niet veel van de wegenoverdracht. “Het onderhoud zal op een zelfde manier worden uitgevoerd.”

Bestuurders tevreden met de overdracht

Wethouder Erik Bekkering is blij met de overdracht: “Het geeft duidelijkheid voor de inwoners nu er één aanspreekpunt is. Daarnaast kunnen we als gemeente nu zelf de regie hebben bij wensen over inrichting en gewenste kwaliteit van de wegen.” Hoogheemraad Rob Veenman toont zich ook tevreden over de samenwerking: “Door de overdracht van de Schoorlse wegen aan gemeente Bergen kan HHNK zich meer richten op haar kerntaken en verantwoordelijkheden op het gebied van waterveiligheid, schoon water en wateroverlast.”

Egmondse wegen

De Egmondse wegen zijn al sinds 2002 in beheer van de gemeente. Omdat de formele
overdracht hiervan nooit heeft plaatsgevonden, is hiervoor alsnog een overeenkomst
gemaakt die ook is ondertekend.

Rob Veenman van Hoogheemraadschap (links) en wethouder Erik Bekkering, vlak na ondertekening (Foto: Gemeente Bergen)