BERGEN NH – Het college van de gemeente Bergen heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet. De gemeenteraad bespreekt dit plan op 25 mei.

In het plan van aanpak staat hoe de gemeente Bergen en de Provincie Noord-Holland samen gaan onderzoeken hoe de leefbaarheid in Egmond- Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet kan verbeteren. Dit plan volgt uit een eerder ondertekende intentieovereenkomst met de Provincie Noord-Holland.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “In dit plan van aanpak staat hoe het college aankijkt tegen problematiek van de vergrijzing, het vertrek van jongeren en de eventuele achteruitgang van voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om woningbouw. Ook bijvoorbeeld het sociaal domein kan er bij horen. Dat moet de komende maanden uitwijzen.”

‘Aanpak voor elk dorp verschilt’

In het plan van aanpak staat per dorpskerk beschreven wat er gaat gebeuren, laat Roos-Bakker weten. “De aanpak voor elk dorp verschilt. Bijvoorbeeld omdat voor Egmond-Binnen al veel onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en voor Egmond aan den Hoef niet. In zowel Egmond-Binnen als Egmond aan den Hoef bekijkt een klankbordgroep welke problemen en oplossingen er zijn.”

“Groet vraagt om een andere aanpak dan de Egmonden. Daar wordt eerst met een klankbordgroep in kaart gebracht hoe de demografie zich ontwikkelt de komende jaren en wat dat betekent voor het voorzieningenniveau.”

“De resultaten worden besproken met de andere inwoners van het dorp. Voor alle kernen geldt dat het in goed overleg gaat met de belanghebbenden, de gemeente en de provincie.”

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het plan van aanpak is nodig als reactie op het terugtrekken van het plan Dorp en Duin eind 2021. Voor Egmond-Binnen was toen al onderzoek gedaan naar de woningbehoefte, de demografie en de wensen van de inwoners. Het plan haalde het niet, omdat de provincie geen woningbouw toestaat in zogenoemd Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Egmond-Binnen zuid ligt bijvoorbeeld in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en daar mag in principe niet gebouwd worden. Toch zette gedeputeerde Cees Loggen tijdens zijn werkbezoek op 8 februari in Schoorl ‘de deur op een kier’ voor woningbouw in de beschermde buitengebieden. Roos-Bakker: “Daar moeten dan wel goede argumenten voor aangedragen worden. Alleen maar zeggen dat je meer woningen wilt is niet genoeg.”

Overigens geldt in het plan van aanpak dat de gemeente Bergen een voorkeur heeft voor binnenstedelijk bouwen, dus op inbreilocaties. De wethouder kon dinsdag niet zeggen hoeveel woningen er op inbreilocaties kunnen worden neergezet.

Motie gemeenteraad

De gemeenteraad had vorig jaar het college via een motie opgeroepen om samen met de Provincie Noord-Holland onderzoek te doen naar de leefbaarheid van deze dorpen.

Wethouder Roos-Bakker is blij met de voortgang. “Deze kernen doen al langer een oproep om de leefbaarheid goed in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor de problematiek. Dit is een mooie stap in de goede richting.”

Intentieovereenkomst

Op 28 september ondertekenden de provincie en de gemeente Bergen een intentieovereenkomst. Hierin spraken ze af antwoorden te vinden op vragen hoe de leefbaarheid in de Egmonden en Groet beter kan.

De commissie bespreekt het plan vermoedelijk op 11 mei en de gemeenteraad op 25 mei. Zodra het plan is vastgesteld, gaat de gemeente samen met de provincie aan de slag om oplossingen in kaart te brengen.