BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen gaat de besturen van omliggende gemeenten en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen oproepen om mee te denken over manieren om de financiële problemen van 2026 op te lossen of op te vangen.

De raadsfractie Ons Dorp vroeg dit donderdagavond in een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering in de raadszaal van sportcentrum De Beeck in Bergen. De motie, mede ondertekend door de fracties van CDA, VVD, PvdA, D66 en Fractie Bruin, kreeg raadsbreed steun.

Tekst loopt onder de foto door.

Jan Houtenbos van Ons Dorp. (Foto van livestream gemeente Bergen).

‘Belangrijkste inkomstenbron’

Zoals het er nu uitziet krijgen de gemeenten in Nederland vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. Dat is voor gemeenten nadeling, omdat de uitkering uit het Gemeentefonds voor hen de belangrijkste inkomstenbron is, naast de gemeentelijke belastingen.

Met deze uitkering wordt bijvoorbeeld onderhoud van de wegen en het openbaar groen betaald. Ook taken als brandweer, milieu en sociale zaken vallen hieronder. Veel van deze taken zijn ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio, GGD en de Omgevingsdienst NHN. Wanneer de gemeente Bergen minder geld uit het Gemeentefonds krijgt, heeft dit ook gevolgen voor deze taken, benadrukt Ons Dorp.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman liet weten de motie te omarmen. Hij wil de maatschappelijke regelingen in een brief vragen om “een plan van aanpak te maken om ervoor te zorgen dat we in 2026 met verstandige maatregelen onze uitgaven binnen de gestelde kaders kunnen houden.”

Tekst loopt onder de foto door.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. (Foto van livestream gemeente Bergen).

Voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen

De wethouder legde voor het aanwezige publiek en de kijkers van de live stream én RTV80 nog even uit wat gemeenschappelijke regelingen zijn. “Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband van gemeenten om op een bepaald maatschappelijk onderwerp te komen tot een betere dienstverlening.”

Een voorbeeld van een maatschappelijke regeling is het onderwerp gezondheid, waarbij zestien gemeenten samenwerken binnen de GGD. Een andere gemeenschappelijke regeling is bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, bestaat uit zestien gemeenten.

Binnen Zaffier, ondersteuner bij werk, geldzaken en inburgering, is er een samenwerking om armoede tegen te gaan en om iedereen te kunnen laten meedoen in de samenleving. Op het gebied van belastingen werkt de ambtelijke organisatie van de gemeente Bergen samen met vier gemeenten.