BERGEN NH – De gemeente Bergen stimuleert sporten en bewegen de komende tijd extra. Alle activiteiten staan op de websites www.sportenbewegeninbergen.nl en
www.sport-z.org.


Holland Sport en Sport-Z voeren een deel van het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid uit door (maatschappelijke) buurtsportcoaches in te zetten en een ‘coördinator aangepast sporten’. Dankzij de zogenoemde Rijksubsidie Lijfstijlinterventies kan de gemeente tijdelijk inwoners helpen die een drempel ervaren om te sporten en te bewegen.

Rijkssubsidie

Sportwethouder Antoine Tromp: “De gemeente wil een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk maken. Sport en bewegen helpt hierbij. Helaas hadden de beperkende coronamaatregelen een negatief effect op de sport en beweegdeelname. Door deze impuls kan de gemeente meer inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. Dat is mooi.” Als voorbeeld noemt hij zwemles voor statushouders, waaronder Oekraïnse kinderen, en Bergen Ontmoet. “Ontmoet elkaar in Bergen: inclusiviteit via sport. Dit is voor inwoners die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, of weinig participeren binnen de samenleving. Zij kunnen de nasleep van de coronacrisis als extra onzeker ervaren.”

(Bron foto: Gemeente Bergen)