BERGEN NH – Gemeente Bergen draagt parkeertaken over aan Coöperatie ParkeerService

Betaald parkeren en parkeerhandhaving worden met ingang van 1 november 2020 uitgevoerd door Coöperatie ParkeerService.

Gemeente Bergen heeft zich in juli 2020 al aangesloten bij de coöperatie, het echte overdragen van taken is nu van start gegaan.

Wethouder Bekkering: “Aansluiting bij ParkeerService zorgt voor meer efficiëntie en hiermee kunnen wij een slag slaan in het digitaliseren van onze parkeerdiensten.

Diverse taken overgedragen

Parkeerhandhaving, het beheer van de parkeerautomaten op straat, klantinformatie en het uitgeven van parkeervergunningen worden gefaseerd bij ParkeerService ondergebracht.

Ook zal de gemeente Bergen gebruik gaan maken van een centrale meldkamer die op afstand parkeervragen gaat beantwoorden.