BERGEN – Het college heeft besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak van de ateliers aan de Herenweg in Bergen.

Dat betekent dat de handhavingsbesluiten van het college van tafel zijn.

In 2014 constateerde de gemeente naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een buurman dat de drie ateliers in strijd met het bestemmingsplan werden gebruikt voor (recreatieve) bewoning.

Omdat er geen mogelijkheid was om deze situatie te legaliseren, besloot het college om bewoning van drie ateliers aan de Herenweg in Bergen niet toe te staan.

De eigenaren legden zich hier niet bij neer en startten een procedure om het besluit van het college van tafel te krijgen. Uiteindelijk kwam de zaak in 2015 bij de Raad van State. Deze vernietigde de rechtbankuitspraak, waarna het college een nieuw besluit moest nemen.

Op 8 december 2015 besloot het college om vast te houden aan het handhavingstraject.

Het college volgde met zijn besluit de lijn van drie eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen.

In deze gevallen werd bewoning niet toegestaan.

Bovendien is het een nadrukkelijke keuze van de gemeenteraad (en de provincie) geweest om erg conserverend en terughoudend te zijn als het gaat om het opwaarderen van schuren en recreatiewoningen voor bewoning, om het open en natuurlijke karakter van de buitenruimte te behouden.

Nadat de eigenaren opnieuw in beroep gingen tegen het handhavingstraject, oordeelde de rechtbank enkele weken geleden dat er onvoldoende reden was om de zaak nogmaals inhoudelijk te beoordelen.

Het college acht de kans gering dat de Raad van State zijn uitspraak herziet.

Hoewel het college nog steeds staat achter de lijn van het handhavingstraject, legt het zich bij deze drie gevallen neer en gaat het niet in hoger beroep.

De handhavingsbesluiten zijn daarmee van tafel en de drie ateliers vallen nu onder het overgangsrecht.

Dat betekent dat deze gebruikt mogen worden voor bewoning. De gemeente neemt contact op met de eigenaren om afspraken te maken over het vervolg.

Geef een reactie