BERGEN NH/ DEN HAAG – Donderdag zijn in Den Haag handtekeningen gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Castricum-wethouder Valentijn
Brouwer deed dit namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.


Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ontving donderdagmiddag in Den Haag de eerste partijen die zich aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025.

Gemeenten geven jaarlijks geld uit aan producten, werken en diensten. Gemeenten die daarbij de juiste, duurzame keuzes maken, vormen gezamenlijk een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld, benadrukken de vier gemeenten.

Wethouder Valentijn Brouwer van de gemeente Castricum: “Met de ondertekening geven we ook als gemeenten een duidelijk signaal af over welke route we willen nemen richting verduurzaming. Onze manier van opdrachtgeven en inkopen vormt een belangrijke voorbeeldfunctie.”

“Door dit in gezamenlijkheid met andere overheden goed inrichten, ontstaat er snel een netwerk waarmee we verandering naar een duurzame, sociale wereld kunnen realiseren.”

Het manifest bestaat uit zes thema’s: milieu en biodiversiteit, klimaat, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie en social return.

Met de hele organisatie

Brouwer vervolgt: “Je maakt pas echt het verschil als niet alleen de afdeling inkoop, maar de hele organisatie op alle niveaus, betrokken is. Vandaar dat we niet spreken van MVI maar van MVOI. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ gaat vooraf aan het inkopen.”

“De hele organisatie zet zich zo in voor de doelen die we met onze gemeenten willen bereiken, van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen.”

(Foto: BUCH)