BERGEN – De commissie Gemeentehuis vergaderde donderdagavond over de vraag hoe nu verder.

In de vergadering van 7 mei stelde de heer Snijder van D66 voor te stoppen met plannen maken voor een nieuw gemeentehuis.

Ook de alternatieve uit het rapport van Twijnstra Gudde leverden een zo hoge exploitatiekosten op dat huren volgen D66 een betere oplossing is.

In de vergadering van afgelopen donderdagavond was er tussen alle partijen overeenstemming over hoe nu verder.

In de eerstkomende Raadsvergadering wordt een motie, ondersteund door alle partijen, ingediend waarin gevraagd wordt aan het college te komen met een notitie voor het ontwikkelen voor een visie over de gemeentelijke huisvesting.

Belangrijk werd gevonden hoe de impact op de huisvesting van toekomstige ambtelijke samenwerking tussen gemeentes zal zijn.

Het opknappen van het stadskantoor op de Lighthartstraat werd niet uitgesloten.
Dit geld evenmin voor het huren van werkruimte.

Elkshove opknappen als vergaderlocatie had een lichte voorkeur.

Het college komt na het zomerreces met een notitie over de huisvesting van de brandweer.
Partijen gaven aan dat de locatie Elkshove als eerste voorkeur geldt.

Geef een reactie