BERGEN – De VVD in Bergen wil bekijken of het bestaande gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat door regionale aannemers kan worden ‘gepimpt’.

De liberalen menen dat met een aantal eenvoudige bouwkundige ingrepen en aanpassingen het gebouw kan voldoen aan de wensen van een gemiddelde werknemer/ambtenaar.

Aangezien de bouwbranche (ook in deze regio) harde klappen heeft gekregen, verwacht de VVD dat men constructief zal willen meedenken.

De VVD verwacht dat de ondernemers willen meewerken aan een grondige opknapbeurt voor een acceptabele prijs.
Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de belangstelling van de kant van de bouwers groot is.

Geef een reactie