BERGEN – In het voorjaar besloot de gemeenteraad te stoppen met plannen maken voor een nieuw Gemeentehuis.

De raad ging dinsdagavond daarom akkoord met het voorstel van het college om de huidige locatie aan te passen.

De aanpassingen zijn:
1. Het binnenklimaat wordt aangepast. De airco wordt aangepast. Het CO2 niveau wordt omlaag gebracht; de temperatuur wordt gelijkmatig gehouden en de luchtvochtigheid wordt beter beheerst.

2. Het achterstallig onderhoud wordt aangepakt.

3. De publiekshal en het informatiecentrum worden verbouwd. Het datanetwerk wordt gescheiden van de kabels voor de netspanning. Er komen ook nieuwe goten voor de kabels.

4. Er komen energiebesparende maatregelen. Dit is vertaalt in extra dakisolatie, warmteterugwinning en energiebesparende verlichting.

De kosten voor het project worden geschat op € 2 miljoen. Dit is bijna 10% van de kosten voor nieuwbouw.

De verwachting is dat begin maart 2014 het project zal zijn afgerond.

Geef een reactie