.
BERGEN

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke Verduurzamingsregeling’ gestart in Bergen

De Gemeente Bergen is als eerste gemeente in Nederland gestart met de pilot
‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’. Samen met De Woonpas, het samenwerkingsverband dat deze regeling heeft ontwikkeld, ontzorgt de gemeente Bergen woningeigenaren volledig bij de verduurzaming van de eigen woning.

.
Op 14 oktober zijn door notaris Erica van Nimwegen-Dijkstra, uit de vele tientallen aanmeldingen 10 geselecteerde woningen getrokken die voor deze unieke pilot in aanmerking komen.

Wethouder Houtenbos nam de geselecteerde woningen in ontvangst.

Na de pilot zal de gemeenteraad beslissen over brede inzet van de regeling binnen de gemeente.
Bij een positieve evaluatie zal de regeling
vanaf het eerste kwartaal in 2020 beschikbaar komen voor alle inwoners van de gemeente Bergen.

.
De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling ontzorgt de woningeigenaar volledig in het zetten van de eerste belangrijke stappen in het verduurzamen van de eigen woning, zonder dat de woonlasten stijgen.

Naast dat de woning duurzamer wordt, geniet de woningeigenaar van meer wooncomfort,
maar is hij of zij ook beter beschermd tegen de komende energieprijsstijgingen.

Uitgangspunt bij de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling is maandlasten neutraliteit: de maandelijkse energiekosten gelijkblijvend gedrag niet.

.
In ruil voor het treffen van de verduurzamingsvoorzieningen aande woning via de gemeente Bergen, betaalt de woningeigenaar gedurende een vooraf vastgesteldeperiode (tot max. 30 jaar) een gemeentelijke belasting, de baatbelasting.

Mochten woningeigenaren belangstelling hebben voor de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling,
dan kunnen zij hiervoor een mail sturen naar gemeentebergen@dewoonpas.nl .