BERGEN EO – Iedere inwoner van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo (BUCH) die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorgwaardering’ aanvragen. De gemeenten hebben daar onlangs een brief over gestuurd naar alle inwoners van wie de gemeente weet dat zij mantelzorg krijgen.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom willen de gemeenten ze een blijk van waardering geven in de vorm van een cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2016.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2016 aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2016 minstens drie maanden intensief voor een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet wonen in één van de vier BUCH-gemeenten.

Ook mensen die geen brief hebben ontvangen, maar wel mantelzorg krijgen, kunnen iemand voordragen.
Hoe een mantelzorger aanmelden? Op www.bergen-nh.nl vindt u het formulier om de cadeaubon aan te vragen. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2016 worden opgestuurd naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier.

Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Sociaal Team van de gemeente, te bereiken via tel. 072-888 0000. Wanneer krijgt uw mantelzorger de bon? De gemeente toetst eerst de aanvraag.

Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van de cadeaubon wordt in oktober bepaald.

Alle mantelzorgers die via het aanvraagformulier worden opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2016, registreert de gemeente als mantelzorger. Zo wil zij een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe zwaar ze worden belast, en hoe de gemeente hen kan ondersteunen en helpen.

Geef een reactie