BERGEN – Binnen de gemeenteraad van Bergen zijn er veel bezwaren tegen het bouwplan voor het dorpsplein in het centrum van Bergen, zo bleek gisteravond tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie.

Het plan dat op tafel ligt is de bouw van twee appartementengebouwen met in totaal 29 woonruimtes, ruimtes voor horeca en winkels en een ondergrondse parkeergarage. Deze zijn deels gepland op de locatie waar nu nog de Bakemaflat staat en de naastgelegen bedrijfsruimtes. De flat wordt vanaf 30 januari gesloopt, waarna er een tijdelijk plein wordt aangelegd. Deze moet in een latere fase plaatsmaken voor nieuwbouw.

De gemeente heeft het bouwplan in twee delen gesplits waarna twee omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en afgegeven. Voor de splitsing is gekozen om een eventuele negatieve mening over het ene gebouw minimaal van invloed te laten zijn op de totstandkoming van het andere gebouw. Het gevolg van de splitsing zou zijn dat een ‘verklaring van geen bedenkingen’, afgegeven door de gemeenteraad, niet nodig is. Maar daar denkt de Raad van State anders over. Daarom moet de gemeenteraad volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering besluiten een dergelijke verklaring al dan niet af te geven. ‘Aan de vooravond hiervoor’ was gisteravond een discussie en een verdere verduidelijking nodig.

De meningen

Volgens Ons Dorp is het bouwvolume van de twee appartementengebouwen te groot. De fractie vindt, net als de VVD, dat ze te dicht op de andere gebouwen staan. Verder vinden deze twee fracties het aantal parkeerplaatsen onvoldoende. Ons Dorp voelt er daarom voor te komen met een nieuw bestemingsplan.

Ook volgens GroenLinks en Fractie Bruin zijn de twee gebouwen die getekend staan in het plan te groot. GroenLinks stelt dat de participatie onvoldoende verliep en dat het plan niet voldoet aan de duurzaamheidsnorm van deze fractie. Ook zou het aantal parkeerplaatsen straks tekortschieten. De 46 parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van de appartementen, maar er komen ook functies bij zoals horeca en detailhandel met parkeerbehoefte als gevolg, stelt GroenLinks.

D66 wil dat de gemeenteraad invloed moet kunnen hebben op de details van de planvorming, bijvoorbeeld door het indienen van amendementen. De fractie stelt dit als voorwaarde om in te stemmen met de ‘verklaring van geen bedenkingen’.

KIES Lokaal wil voorstemmen. De fractie stelt het niet passend te vinden om als raadsleden te zeggen wat mooi is of niet.

PvdA, die het pleingebouw weliswaar te groot vindt en niet alles prachtig, wil eveneens bouwen omdat het plan volgens de fractie past binnen de structuurvisie en kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Volgens de fractie wordt er al 47 jaar over het plan gesproken en wordt het tijd om “echt iets te doen”.

CDA, die ook voor de bouw pleit”, kiest voor zorgvuldigheid. De fractie wil eerst de tijd nemen om te toetsen of het plan past binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.