EGMONDEN – De gemeenteraad van Bergen ziet af van de bouw van 250 woningen in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. De raad besloot hiertoe donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

‘Provincie aanpakken is kansloos’

Een raadsmeerderheid wil niĆ©t langer ingaan tegen het standpunt van de provincie Noord-Holland: de Provincie wees de plannen eerder al af omdat de woningbouwlocaties behoren tot bijzonder provinciaal landschap. KIES Lokaal, VVD, GroenLinks en Ons Dorp benadrukten dat het doorzetten van de plannen door de gemeente de kans op woningbouw in de Egmonden niet groter maakt. Deze fracties zien een zoektocht naar nieuwe locaties als enige mogelijkheid om tot woningbouw te komen. Ron Karels (KIES Lokaal): “We kunnen wel de gemeente zijn die stoer de provincie gaat aanpakken, maar uiteindelijk is dat kansloos.”

Daarom gaat het College van B&W nu zo spoedig mogelijk de mogelijkheden voor woningbouwplannen met de provincie bespreken. Nog dit jaar komt het College terug bij de gemeenteraad met een inventarisatie van de mogelijkheden. Hierom hadden KIES Lokaal, VVD en Ons Dorp in een (aangenomen) motie gevraagd.

‘We krijgen er kruimels voor terug’

CDA, D66 en PvdA zijn daarentegen wel voorstanders van het bestemmingsplan van Dorp en Duin. Dit om iets te doen tegen de woningbehoefte. Volgens PvdA gaat de woningnood niet verdwijnen als de gemeente Bergen besluitvorming over bouwplannen maar blijft uitstellen of niet durft te nemen. PvdA gelooft niet dat gesprekken met de provincie over andere locaties in de toekomst leidt tot voldoende woningen. Fractievoorzitter Van Huisstede: “We krijgen er kruimels voor terug.” Ook volgens D66 is het nog maar helemaal de vraag of gesprekken zoden aan de dijk zetten.

‘Groot draagvlak van Egmonders voor woningbouw’

Volgens CDA ontbreken alternatieve locaties voor woningbouw en kan schade aan het landschap worden gecompenseerd. CDA-raadslid Klaas Valkering, voormalig wethouder, verdedigde de plannen. Hij vreest claims van bijvoorbeeld grondeigenaren als de plannen niet doorgaan en benadrukte het grote draagvlak van de Egmonders voor woningbouw in de Egmonden. “Als het gaat om de gasopslag in Bergen, dan nemen we het zelfs op tegen de Staat der Nederlanden, maar als het om de Egmonden gaat, dan geven we niet thuis. Dat doet mij pijn en pijn bij de Egmonders.”

CDA verzocht het College eerder tijdens de gemeenteraadsvergadering om met een nieuw bestemmingsplan te komen en van tevoren adequaat met de provincie Noord-Holland hierover te overleggen (amendement). CDA trok het amendement in toen duidelijk werd dat dit idee niet op steun kon rekenen.