EGMONDEN – Net als het college wil de gemeenteraad de nieuwe voetbalfusielocatie inrichten op het complex van Zeevogels op de Hogedijk in Egmond aan den Hoef. Om het nog huidige terrein van Zeevogels te vernieuwen stelt de gemeenteraad 11.000 euro beschikbaar. Dat besloot de raad donderdagavond.

Alle raadsfracties stemden in met de locatie, vooral omdat onderzoek uitwijst dat de nieuwe locatie geschikt is: hier zijn vier volwaardige velden en wellicht uitbreidingsmogelijkheden. Ook kan de voetbalfusielocatie op Hogedijk eenvoudig en snel gerealiseerd worden omdat hiervoor geen langdurige procedures nodig zijn.

Het nemen van een besluit is daarnaast belangrijk om de nieuwe fusievereniging VV Egmond snel tot bloei te laten komen, vindt de gemeenteraad.

PvdA en KIES Lokaal lieten nog wel weten het zonde te vinden dat de Raad van State het plan voor een voetballocatie langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef vernietigde. Die plek is voor deze fracties ‘de gedroomde locatie’ om het centraal ligt en het daarom een sociaal-maatschappelijk belangrijke functie zou hebben.

Michel Heusy van ONS Dorp, weliswaar voorstander van het plan, wijst op Egmond aan Zee als de meest ideale voetballocatie. “Mijn ‘Derpergevoel’ zegt dat ‘Egmondia’ moet blijven maar mijn hoofd zegt het proces goed en zorgvuldig is verlopen.”

Terrein Egmond aan Zee houdt sociale functie

Ook kreeg het voorstel (motie) van KIES Lokaal, GroenLinks en CDA brede steun. Zij stelden voor in ieder geval een deel van de vrij te komen sportvelden van Egmondia in Egmond aan Zee te blijven gebruiken voor sportieve evenementen en deze waar mogelijk (mede) te financieren.

Volgens de gemeenteraad hebben de velden in Egmond aan Zee een belangrijke sociale functie. Ze doelen op de Strand6daagse, de Halve Marathon en de Egmond-Pier-Egmond op het Egmondiaterrein. Verder voetbalt hier de jeugd na schooltijd en worden de velden gebruikt voor sport en spel, schoolgym, teambuilding van bedrijven, outdoor fitness en loopbaantraining.

De provincie is eigenaar van de grond van Sint Adelbert in Egmond-Binnen. Daarentegen is het Egmondiaterrein eigendom van de gemeente Bergen. De gemeenteraad mag bepalen wat hiermee gaat gebeuren, liet wethouder Ernest Briët weten. Houdt de grond in Egmond aan Zee de bestemming ‘sport’, wordt het natuurgebied – zoals PWN en de provincie dit wensen – of kiest de gemeenteraad deels voor woningbouw?

De gemeenteraad heeft zelf het mandaat om dit te bepalen bij het opstellen van het vastgoedbeleid waarbij de gemeente oordeelt over de maatschappelijke toegevoegde waarde van terreinen en gebouwen. Dit komt komend voorjaar aan de orde.

Toch waren de fracties van VVD en PvdA huiverig om via een motie het sociale gebruik van het Egmondiaterrein vast te leggen. Want is een uitruil van de grond met de provincie nog wel mogelijk met als doel om elders woningen te bouwen, mocht dat in de toekomst aan de orde zijn? Volgens Briët is dit optie er nog steeds, maar is het nu niet aan de orde.

‘Dank aan de drie voetbalverenigingen’

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman dankte de verenigingen voor het kritisch meedenken en al hun energie en inspiratie om tot een zo goed mogelijke keuze te komen. Hij realiseert zich dat niet iedereen tevreden te stellen is.