BERGEN NH – Hoe kijken de fracties van de gemeenteraad van Bergen terug op het politieke jaar 2022? Wat moet er gebeuren in 2023 of misschien wel niet? Vertegenwoordigers van alle Bergense raadsfracties laten het weten.