BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen heeft de geheimhouding opgeheven op stukken die aanleiding waren voor het raadsonderzoek in Bergen. Het onderzoek werd opgestart vanwege twijfels over de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. De aanleiding is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en stichting Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool.

Uit de nu gepubliceerde stukken – waaronder een intentieovereenkomst tussen de gemeente en stichting Het Bijzondere Huis, adviesnotities, agenda’s en verslagen van de raadswerkgroep – komt naar voren waarom de raad het onderzoek heeft ingesteld.

De stukken zijn vanaf zaterdag 15 juni in te zien op het raadsinformatiesysteem van de gemeente. Daarnaast worden maandag 17 juni drie getuigen gehoord in openbare verhoren in de raadszaal van de gemeente. Dit zijn voormalig wethouder Klaas Valkering, de gemeentesecretaris en burgemeester Lars Voskuil. Door het besluit om de geheimhouding op te heffen, kunnen de verhoren in het openbaarheid plaatsvinden.

Aanleiding voor het onderzoek

In juli 2023 besloot de gemeenteraad tot het instellen van een raadsonderzoek. De raad reageerde op een getekende intentieovereenkomst tussen de gemeente en Het Bijzondere Huis, ontvangen op 22 juni 2022. Hiervan was onduidelijk wie de overeenkomst had opgesteld en of deze rechtsgeldig is aangegaan. Onder de overeenkomst staat de handtekening van voormalig wethouder Valkering, die toen al enkele maanden geen wethouder meer was.

De raad onderzoekt op welke wijze er door de gemeente Bergen en haar bestuurlijke vertegenwoordigers is gehandeld in het tot stand komen van de Intentieovereenkomst (IOK) en in de periode na de totstandkoming. De raad wil weten of hierbij rechtmatig en volgens de kaders van de wet, geldende regels, de gedragscode en de bestuurlijke verhouding met de Raad is gehandeld.

Zienswijzen beantwoord, stukken openbaar gemaakt

De gemeenteraad van Bergen besloot op 23 mei de stukken – die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek – openbaar te maken. Er zijn hierop zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft deze zienswijzen gisteren, donderdag 13 juni, beantwoord en besloot de stukken openbaar te maken. Maar met dien verstande dat een gedeelte vooralsnog geheim blijft vanwege toegekende belangen.

“Door de geheimhouding op te heffen, creëert de onderzoekscommissie maximale transparantie in haar streven naar waarheidsvinding en het verwerven van inzichten in besluitvormingsprocessen. De inzichten die deze verhoren zullen opleveren worden toegevoegd aan een algemener onderzoek van de gemeenteraad naar de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente”, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Openbare verhoren

Op grond van artikel 155c van de Gemeentewet heeft de onderzoekscommissie voor maandag 17 juni de drie getuigen opgeroepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. De verhoren vinden onder ede plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen.

De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal aan Molenweidtje 2 in Bergen. De verhoren zijn ook via de livestream van de gemeente Bergen.

Uitvoering

Het onderzoek wordt overigens uitgevoerd door een onderzoekscommissie vanuit de gemeenteraad. Deze commissie bestaat uit Mariella van Kranenburg, Peter van Huissteden, Froukje Krijtenburg, Roel Oudeboon en Alexandra Otto-Van der Ende. De onderzoekscommissie laat zich ondersteunen door onderzoeksbureau Necker. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en er hebben interviews plaatsgevonden. Foto: voormalige wethouder Klaas Valkering (Foto uit livestream gemeente Bergen).