BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente.

Marielle van Kranenburg is namens de gemeenteraad aanspreekpunt: “Bij de raad zijn twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces in de gemeente. Aanleiding hiervoor is de wijze van totstandkoming van een intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis. Een stichting die valt in de categorie ‘overige paramedische zorg en alternatieve genezers.”

“Dit was echter de aanleiding. Om nu niet straks tot de ontdekking te komen dat er wellicht meer van dergelijke ’twijfelgevallen’ in de besluitvorming zijn, hebben we als raad om een raadsonderzoek gevraagd. Meer kan en mag ik er nu niet over zeggen”, aldus Van Kranenburg.

In beslotenheid besproken

De gemeenteraad besloot tot het raadsonderzoek naar de bestuurlijke besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli. Dit omdat er in de raad twijfels waren over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces in de gemeente. Om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen en de belangen van de gemeente niet te schaden is hierover in beslotenheid gesproken. De gemeenteraad heeft daarbij het besluit genomen een raadsonderzoek in te stellen. Dat laat raadsgriffier Janne Pijnenborg weten namens de gemeenteraad.

Raadsonderzoek

De gemeenteraad van Bergen heeft een onderzoekscommissie ingesteld die bestaat uit leden van de gemeenteraad. Allereerst gaat een onafhankelijk bureau een vooronderzoek instellen. Op basis daarvan overweegt de onderzoekscommissie of er getuigen en deskundigen (onder ede) worden gehoord.

Ook wordt afgewogen of dit in het openbaar of achter gesloten deuren zou moeten gebeuren. Uiterlijk eind 2023 moet het definitieve rapport beschikbaar zijn en wordt dit in de gemeenteraad besproken. Dan stelt de raad ook vast in hoeverre het dossier openbaar kan worden gemaakt.