BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen nam vanavond (donderdag) geen besluit over het dorpsplein in Bergen centrum.

Op de agenda stond het al dan niet instemmen met het plan voor de totstandkoming van twee appartementengebouwen, commerciele ruimten en een parkeergarage op de locatie van de huidige Bakemaflat en de naastgelegen winkelruimten in het centrum van Bergen.

D66 stelde voor het onderwerp van de agenda te halen en het in de gemeenteraadsvergadering van maart te laten terugkomen. Deze fractie kreeg hiervoor raadsbreed steun.

Foto: Bakemaflat.

De gemeenteraad zei vanavond geen weloverwogen beslissing te kunnen nemen omdat de raadsfracties in relatief korte tijd teveel nieuwe documenten kregen toegestuurd. De raad wil dit bestuderen waarna gemeenteraad en college tot overleg kunnen overgaan. Wethouder Yvonne Roos-Bakker kan zich vinden in het uitstel.

Binnen de gemeenteraad uitten diverse raadsfracties zich vorige week donderdag kritisch over het plan, zo bleek tijdens de vergadering van de Algemene raadscommissie.

Verder ging de gemeenteraad vanavond unaniem akkoord met de stedebouwkundige visie van Schoorl centrum en het beleidskader ‘Iedereen doet mee 2023 t/m 2026’.

Bomenkap

De gemeenteraad stelde eveneens voor uiterlijk in het tweede termijn van dit jaar een dialoog aan te gaan over het kappen van 16,2 hectaren bos ten noorden van Bergen aan Zee door PWN. Hieruit kan eventueel een nieuwe plan komen. Alle betrokkenen komen samen in een zogenoemde ‘dialoogtafel toekomstbestendig duingebied’. Ook moet het College van B&W publiceren waarom ze een aanvraag van een kapvergunning niet kan weigeren.

Groenlinks, CDA, VVD en Ons Dorp hadden hierom gevraagd in een motie die unaniem steun kreeg in de gemeenteraad. Wie gaan deelnemen aan de ‘dialoogtafel’ wordt snel duidelijk, aldus de indieners van de motie.