BERGEN NH – De gemeenteraad van Bergen reageert verdeeld op de plannen van Bot Bouw om te komen tot een nieuw centrum in het dorp Bergen. Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de Algemene Raadscommissie.

Het plan voorziet in de bouw van twee gebouwen met 29 woningen waarvan twaalf sociale koopwoningen. Op de begane grond komen winkels en horeca en daaronder een parkeergarage.

‘Te groot en te hoog’

De fracties van Ons Dorp, VVD, GroenLinks en Fractie Bruin zijn tegen het huidige plan. De VVD-fractie vindt de gebouwen te groot en te hoog. Iets dat volgens de VVD niet strookt met het huidige bestemmingsplan. Daarnaast is volgens deze fractie de uitgang van de parkeergarage aan de Jan Oldenburglaan niet goed gekozen. GroenLinks pleit voor grotere pleinen en meer groen. Verder heeft deze fractie twijfels over de haalbaarheid van betaalbare woningen op deze dure locatie.

Partij Ons Dorp weigert het plan in de huidige vorm en beschrijft het als een erfenis van “geitepaadjes” uit het verleden. De fractie denkt erover om tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 mei met aanpassingen te komen.

‘Aanfluiting’ en ‘truttig slaapdorp’

Daarentegen willen KIES Lokaal, CDA, D66 en PvdA het plan doorzetten. Het CDA noemde het huidige plein een aanfluiting en riep op tot besluitvorming. De PvdA wees erop dat er ook bij een nieuw plein weer procedures zullen volgen. KIES Lokaal benadrukte de behoefte aan leven en reuring in het centrum en wil voorkomen dat Bergen een “truttig slaapdorp” wordt. Volgens KIES Lokaal zijn jongeren hier meer dan welkom: hiervoor zijn dan wel woningen nodig.

Wethouder Ernest Briët. (Foto uit de live stream van de gemeente Bergen).

‘Hoogwaardig en prachtig’

Wethouder Ernest Briët, die aan het eind van de vergadering aan het woord kwam, kijkt terug op een vergadering met weinig bruisende energie. Iets dat niet past bij raadsbreed werken, zoals de gemeenteraad dat graag wil. “Ik heb het gevoel terug te kijken naar een stukje van een oude film. Ik hoorde veel meningen, niet gestolt op feiten. Iets dat niet leidt tot gezamenlijkheid”

Hij wees naar veel mensen op de publieke tribine die het plan graag werkelijkheid zien worden, vooral vanwege de wens van woningbouw. “Een volle tribine bevat meestal mensen die ergens tegen zijn, nu is dat niet zo.”

De wethouder benadrukte dat een eventuele noodzakelijke herberekening van de contouren van de gebouwen geen belemming hoeven te zijn voor de uitvoering ervan. Bovendien was er veel participatie en heeft een kwaliteitsteam (Q-team), bestaande uit een stedenbouwkundige en de Welstandscommissie, goed naar de plannen gekeken en hierop akkoord gegeven.

De vrees voor te hoge kosten van de sociale koopwoningen, wees hij van de hand: de maximale kosten van deze categorie 2-woningen bedragen volgens hem maximaal 290.000 euro. Volgens de wethouder gaat dit hoogwaardige en prachtige plan het centrum hartstikke mooi maken.

Insprekers

Maar liefst vijftien insprekers namen het woord tijdens de vergadering, waaronder voorzitter Marten Nijdam van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC).

Volgens hem is 90 procent van de inwoners tegen de bouw van de twee gebouwen. Hij verwees naar een enquête, uitgevoerd door BBC, waarin blijkt dat de meerderheid niet blij is met de twee gebouwen. Volgens hem moet de bebouwing bescheiden zijn. Nijdam benadrukte ook dat bewoners en ondernemers van het Plein onvoldoende zijn gehoord in het proces. De voorzitter zei te spreken namens bewoners van De Negen Nessen, Tuin & Oostdorp en buurtschap Westdorp.

Marten Nijdam. (Foto uit de live stream van de gemeente Bergen).

Terugkijken?

RTV80 heeft deze vergadering donderdag live uitgezonden. Heeft u de uitzending gemist en de live stream van de gemeente niet aangeklikt? Deze vergadering is terug te kijken op de website van de gemeente Bergen. (Afbeelding: Bot Bouw).