BERGEN – In de Raadsvergadering van donderdag diende de VVD een motie in waarin het college werd opgedragen de bewoners van de 3 recreatiewoningen aan de Oude Heerenweg in Schoorl te verlaten.

De kwestie m.b.t.deze woning speelt reeds vanaf 2010. De bewoning van de woningen is in strijd met het bestemmingsplan. Het college wil echter bewoning wel toestaan.

De rechtbank en de Raad van State hebben de gemeente in het ongelijk gesteld.

De VVD wil dat er een einde komt aan de kwestie en diende daarom de motie in. Dit wil zij omdat ze vindt dat uitspraken van het hoogste rechtscollege dient te worden gerespecteerd. Dit geeft volgens haar rechtszekerheid richting burgers.

De overige partijen willen nog wachten op een nader onderzoek van de gemeente. Zij wil bezien of door aanpassing van het bestemmingsplan bewoning van de 3 woningen als nog mogelijk wordt.

Wethouder Snabilie verwacht dat binnen 3 maanden het onderzoek gereed is.

Geef een reactie