SCHOORL – Iedereen die meer wil weten over familieonderzoek, kan meedoen aan de workshops genealogie in de Blinkerd.

Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de websites en archiefbronnen die daarvoor geraadpleegd kunnen worden. Ze worden wegwijs gemaakt in de computerprogramma’s die er bestaan om gegevens op te slaan.

Zoveel mogelijk wordt uitleg gegeven aan de hand van de zoekvragen die de deelnemers zelf inbrengen. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten: op donderdagen 5 en 12 oktober, van 14.30 tot 16.30 uur.

Plus een nader af te spreken excursie naar het Regionaal Archief in Alkmaar. Deelnemen kost twintig euro. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 oktober 12.00 uur via https://deblinkerdschoorl.nl/cursussen/ of kom naar De Blinkerd om een inschrijfformulier in te vullen.