SCHOORL – De Jeugdsportdag op de voetbalvelden van Duinrand S in Schoorl verliep zondag succesvol.

Maar liefst 108 kinderen van zes tot en met dertien jaar namen deel aan spelletjes. Zij vermaakten zich in de hindernisbaan, de kabelbaan en de waterbak. Ook het spel buikglijden was een feest.

Nieuwe spellen dit jaar waren het tactische spel ‘4 op een rij’, voetvolley en nieuwe hindernisbanen. De prijsuitreiking van medailles en vaantjes vond plaats na een verfrissend moment bij de waterbak. Ook was er een loterij. “Alle loten werden verkocht en velen gingen naar huis met een mooie prijs”, vertelt Angelina Turfboer van de organisatie.

“De organisatie is dankbaar voor de steun van lokale sponsors en de inzet van de vrijwilligers. Hierdoor was het mogelijk dat de jeugd gratis kon meedoen.”

Feestcommissie bedacht het evenement

Bestuurslid Lars Cassee kijkt terug in de tijd. Hij vertelt dat de eerst Jeugdsportdag plaatsvond in 1973.

“De voormalige voetbalclub Duinranders bestond toen 25 jaar. Een feestcommissie wilde daarom iets speciaals voor de jeugd organiseren en koos voor een sport- en speldag op de eigen velden. Er waren toen ongeveer vijftig jeugdleden en zij hadden echt veel plezier! Voldoende reden voor het toenmalige bestuur om dit evenement elk jaar op de agenda te zetten.”

Cassee vertelt dat al snel ook broers en zussen aan het evenement mochten deelnemen. Een volgende stap was dat ook alle kinderen uit de omliggende gemeenten mochten meedoen. Dat gebeurde vanaf begin jaren tachtig.

Steun van ondernemers

Het voortbestaan van het evenement kwam halverwege de jaren negentig ernstig in het geding, vertelt het bestuurslid.

De toenmalige gemeente Schoorl reduceerde de subsidie in een tijdsbestek van drie jaar tot nihil. De opgebouwde reserves slonken snel, waardoor men genoodzaakt was sponsors te zoeken om de Jeugdsportdag te kunnen blijven organiseren.

“Maar het kwam goed. Het merendeel van de Schoorlse en Groetse ondernemers erkende het belang van dit lokale evenement en was bereid de sportdag in geld of natura te sponsoren. Het bestaansrecht van de Jeugdsportdag was hierdoor opnieuw verzekerd.”

Vrijwel alle sportdagen vonden plaats op het terrein van Duinrand S, vertelt het bestuurslid. De jeugdsportdag vond twee keer plaats in ontmoetingscentrum De Blinkerd, vanwege slecht weer.

(Tekst: Evert Visser/ RTV80. Foto’s: organisatie Jeugdsportdag Schoorl).