SCHOORL – De gemeente Bergen is vanaf deze maand met de inwoners van Plan Oost in Schoorl in gesprek over de herinrichting van hun plantsoen of weg.

De bewoners kunnen aangeven wat hun wensen zijn voor het groen en de indeling van de weg, inclusief parkeren.

De plannen die de gemeente voor de zomer heeft gepresenteerd, zijn van tafel.

Voor de zomervakantie heeft de gemeente de inwoners van Plan Oost in Schoorl geïnformeerd over het herinrichtingsplan voor hun wijk.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst en de vele reacties heeft de gemeente per brief richting de inwoners aangegeven dat het herinrichtingsplan werd uitgesteld.

Naar aanleiding van de ontstane commotie over het teruggeven van gemeentegronden is onderzocht of er alternatieven zijn.

Er is gesproken met de nutsbedrijven om te zien in hoeverre het mogelijk is ondergrondse leidingen / kabels die door in gebruik genomen gronden lopen te gedogen.

Uit die gesprekken kwam naar voren dat zij te allen tijde toegang willen hebben tot de openbare ruimte voor allerhande werkzaamheden zonder hiervoor een particulier te moeten benaderen.

De gemeente kan niets anders dan stellen dat in gebruik genomen gronden weer terug in beheer bij de gemeente moeten komen.

De gemeente heeft daarnaast onderzocht of kabels en leidingen kunnen worden verlegd, maar dat blijkt kostbaar en er is lang niet altijd uitwijkruimte.

De gronden waar geen kabels en leidingen onder lopen, die echter wel oneigenlijk in gebruik zijn genomen, bestaat de mogelijkheid deze van de gemeente over te kopen.

Vanaf februari voert de gemeente per plantsoen en/of weg inventariserende gesprekken met de buurt.

Het is het meest praktisch als de gronden meteen bij de herinrichting worden betrokken. Anders worden twee keer op dezelfde plek werkzaamheden verricht.

De gesprekken vinden plaats van februari tot en met juni. Na de zomervakantie wordt een aangepast plan aan de bewoners gepresenteerd.

Geef een reactie