BERGEN – Gespreksavond parkeerbeleid in Egmond

De gemeente organiseert nog een avond om samen met inwoners en ondernemers na te denken over de actualisatie van het parkeerbeleid. De avond wordt georganiseerd met als doel te onderzoeken welke specifieke (on)mogelijkheden er zijn om het huidige parkeerbeleid te verbeteren.

Inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze avond:
Woensdag 11 mrt: EGMOND, 19:00-21:30, PostaanZee te Egmond aan Zee.
In verband met het aantal beschikbare plaatsen graag even vooraf aanmelden via ProjectAssistentenRO@debuch.nl

2
Behouden, aanpassen of bijsturen’
Wethouder Erik Bekkering: “Het bestaande beleid is vijf jaar geleden gemaakt met als uitgangspunt ‘gastvrij parkeren’. In de tussentijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rond mobiliteit geweest en is ervaring opgedaan met de uitvoering van het parkeerbeleid. Dit is het moment om het beleid te actualiseren met een blik naar de toekomst. Dingen die goed functioneren willen we vooral behouden en zaken die in de praktijk niet (meer) werken of verkeerd uitpakken, kunnen we aanpassen of bijsturen.
Daarbij is de ervaring en mening van de inwoners en ondernemers onmisbaar.
vervolg-3

3
Terugkoppeling
Eerder konden inwoners al reageren op online stellingen en organiseerde de gemeente een algemene gespreksavond over het parkeerbeleid. In de komende avond wordt meer ingegaan op de uitdagingen.

Er zal een (onderbouwde) terugkoppeling plaatsvinden naar alle deelnemers aan de gespreksavond wat er wel of niet wordt meegenomen bij de actualisatie.
vervolg – 4

3-vervolg
Uitvoeringsplan met acties en adviezen
Het geactualiseerde parkeerbeleid wordt in de loop van dit jaar aangeboden aan het college en de raad met een uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda staan de te nemen acties en uit te werken punten. Dit zal variƫren van direct te treffen maatregelen tot adviezen om bepaalde oplossingsrichtingen verder te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.