BERGEN NH – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden bestaande uit inwoners uit deze vier gemeenten. Zij krijgen het verzoek hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen over klimaat.

Het inwonerspanel brengt kennis in die voor experts nieuw is en kennen de lokale situatie. Doel is om zo tot beter beleid en besluiten te komen. Dit om uitvoering te kunnen geven aan opdrachten zoals omschreven in het basisambitieniveau van het programma Klimaat van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar. Na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap, vinden de vier gemeenten. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Criteria

Om een zo divers mogelijke groep leden te krijgen, zijn er criteria.
– Iedere gemeente is vertegenwoordigd met minimaal 4 en maximaal 15 leden.
– Gevarieerde leeftijdsgroepen (18-30, 30-50, en 50+).

Heeft het inwonerspanel het maximaal aantal deelnemers bereikt, dan is er een wachtlijst. Nieuwe leden nemen deel tot half december en kunnen zich daarna aanmelden voor een volgend jaar. Het inwonerspanel komt in principe vijf keer per jaar samen. Dit gebeurt online of in het gemeentehuis van Heiloo of Castricum: dit zijn de meest centrale locaties binnen de vier gemeenten. Het Klimaatpannel vergadert op dinsdagavonden vanaf 20.00 uur.

Aanmelden

Inwoners die meer willen weten of zich willen aanmelden, kunnen een e-mail sturen naar klimaat@debuch.nl. Zet daarin uw naam, leeftijd en uw woonplaats.