BERGEN – Een nipte meerderheid van de gemeenteraad gaf gisteravond groen licht voor de bouw van 29 woningen, winkels en horeca en een parkeergarage op het Plein in het centrum van Bergen. Daarbij is het plan wel recent aangepast: de twaalf sociale koopwoningen worden geschrapt en vervangen voor twaalf sociale huurwoningen. Ook worden de twee gebouwen vergroend.

De gemeenteraad wilde ook tijdens de vorige vergadering, op 30 mei, een klap geven over het wel of niet steunen van een plan van Bot Bouw. Dat gebeurde toen niet, omdat de stemmen staakten met tien raadsleden voor en tien tegen. Door grote verdeeldheid in de raad over het wel of niet afgeven van een concept Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) en een even aantal raadsleden, bleef een besluit uit tijdens die vorige vergadering. Ons Dorp, VVD, GroenLinks en Fractie Bruin waren tegen het huidige plan en zijn dat nog steeds.

Jan Houtenbos

De afwezige was toen Jan Houtenbos van Ons Dorp. Hij was er gisteravond wel bij en stemde voor het bouwplan. Dit in tegenstelling tot de andere fractieleden van Ons Dorp. Voor Houtenbos was dit verschil van inzicht vorige week een van de redenen om over te stappen van Ons Dorp naar KIES Lokaal. Maar hij liet gisteren weten dat zijn stem voor het project gebaseerd is op zijn persoonlijke overwegingen en los staat van zijn overstap naar KIES Lokaal. Toch is Ons Dorp ontstemt over zijn overstap. Michel van den Busken van Ons Dorp hierover in een stemverklaring: “Het is jammer dat iemand die anderhalf jaar lang de visie van Ons Dorp heeft gesteund, nu plotseling een andere mening heeft.”

Jan Houtenbos.

Sociale huurwoningen en vergroening

Door de niet van tevoren verwachtte voorstem van Houtenbos, eindigde de stemming in 10 tegen 11 en kan er wat de gemeenteraad betreft gebouwd worden. Een amendement van PvdA, D66, KIES Lokaal en CDA om over te gaan op sociale huurwoningen en vergroeningsmaatregelen te nemen, haalde het eveneens. Ook weer door een nipte meerderheid: 11 tegen 10.

Sociale huurwoningen zijn volgens de voorstemmers belangrijk omdat deze woningen voor tenminste twintig jaar – en dus langer dan sociale koopwoningen – worden aangeboden. Vergroening is nodig om de uitstraling van de twee gebouwen te verbeteren en vanwege biodiversiteit en klimaat. Zo komt er klimmend groen op de oost-, zuid- en westkant. Op de daken wordt, indien mogelijk, sedum gepland.

Voor GroenLinks en Ons Dorp, tegenstanders van dit bouwplan, zijn de optimalisaties niet meer dan een dun laagje om de in hun ogen lelijke plannen te verdoezelen. Ons Dorp stelde dat de gemeente minder geld krijgt voor de grond omdat woningen verplicht twintig jaar lang in stand blijven als sociale huurwoningen. Maar volgens wethouder Ernest Briët is het financiële effect hiervan zeer beperkt: het is volgens hem moeiteloos weg te strepen tegen de kosten die je niét maakt omdat het plan doorgaat.

Marielle van Kranenburg van Ons Dorp.

Een amendement van VVD, Fractie Bruin, Ons Dorp en GroenLinks kon daarentegen niet op steun rekenen – net als tijdens de vorige vergadering. Deze vier fracties wilden de zogenoemde concept Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) niét afgeven om op een later moment een volgens hen beter plan te kunnen beoordelen. Ze vinden het plan van Bot Bouw te massaal en vrezen dat er te weinig plein en groen overblijft.

Zo snel mogelijk ter inzage

De concept Verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunningen worden overigens al tijdens een deel van de zomervakantie ter inzage gelegd. Dus niet daarna, zoals het beleid van de gemeenteraad dit voorstaat. KIES Lokaal, CDA, D66 en PvdA vroegen in een motie om dit zo snel mogelijk te doen. Dit omdat snelheid ten goede komt aan de procedure: de hoogste bestuursrechter Raad van State krijgt dan op tijd de benodigde informatie.

Peter van Huisstede van PvdA Bergen.

Wethouder Briët was hiermee akkoord. Hij beloofde de terinzagelegging extra onder de aandacht te brengen via communicatie. Ons Dorp, VVD en Fractie Bruin stemden tegen. Volgens VVD is de motie overbodig omdat het college toch wel op tijd acteert als het gaat om het ter inzage leggen van stukken. Ons Dorp raadslid Michel van de Busken is verbijsterd dat dit besluit valt terwijl het indruist tegen de eigen richtlijnen.

Vermoedelijk liggen de plannen vanaf volgende week vrijdag zes weken ter visie. Inwoners kunnen dan hierop reageren door hun zienswijze in te dienen. Daarna is beroep mogelijk en komt de Raad van State met een oordeel over de gewijzigde plannen.

(Foto’s uit livestream gemeente Bergen. Bovenste foto: bron afbeelding: gemeente Bergen).