EGMOND-BINNEN – De bouw van 55 appartementen op de plek van de Sint-Adelbertuskerk aan het Kerkplein in Egmond-Binnen kan doorgaan. Dat bepaalde de Raad van State naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Deze hoogste bestuursrechter verklaarde deze bezwaren ongegrond.

De omwonenden vrezen voor schaduwwerking in hun tuin als gevolg van de hoogte van het complex. Verder verwachten ze dat een verkeerstoename gaat zorgen voor verkeersoverlast en vinden ze dat de parkeerruimte tekortschiet. Ook zijn de bezwaarmakers niet gelukkig met het verwijderen van groen.

Ze stapten naar de gemeente, die meende in haar recht te staan. Vervolgens gingen de bezwaarmakers naar de Raad van State. Die gaf de gemeente gelijk. De hoogste bestuursrechter gaf vervolgens de bezwaarmakers op alle punten ongelijk.

Hoogte en verkeer

Over de hoogte van het gebouw zegt de rechter dat een afstand van 21 meter tussen de bebouwing in samenhang met een bouwhoogte van tien meter niet ongebruikelijk is in dorpskernen. Volgens de rechter is er sprake van 248 verkeersbewegingen per etmaal; dit zorgt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bovendien rijdt het verkeer niet langs de woningen van de bezwaarmakers en is er daarom geen reden om bezwaar te maken tegen het verkeer.

Parkeren en groen

Verder is er volgens de Raad van State voldoende parkeergelegenheid en is van minder groen geen sprake. De rechter stelt dat zeven bomen verdwijnen en er negen worden terug geplant. Daarnaast komen er hagen te staan.