BERGEN/ EGMOND AAN DEN HOEF – De Bergense gemeenteraad besloot donderdag 8 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering tot de bouw van in totaal 341 woningen in Bergen en Egmond aan den Hoef.

.
*Park De Beeck op voormalig BSV-terrein Bergen
Het besluit viel voor 152 woningen op het voormalige terrein van BSV en uitvaartcentrum in Bergen. Hier komen vijf appartementengebouwen met elk 22 appartementen en 42 woningen, waarvan veel in de sociale sector. De naam van de woonwijk wordt Park de Beeck.

.
GroenLinks en Gemeentebelangen willen de appartementengebouwen niet hoger maken dan vier verdiepingen omdat te hoge gebouwen niet zouden passen bij het dorpse karakter. Maar vanwege de woningnood en de plaatsing van de gebouwen, omringt door groen, kreeg dit voorstel geen steun.

.
*162 woningen op Delversduin Egmond aan den Hoef

De gemeenteraad gaf donderdagavond eveneens groen licht voor woningbouw op Delversduin ten westen van Egmond aan den Hoef. Hier komen maximaal 162 woningen, volgens het college landschappelijk ingepast en in eerste instantie (en waar mogelijk) beschikbaar gesteld voor inwoners van de Egmonden. Vijftig procent van de woningen wordt gebouwd in het goedkope tot middeldure segment.

.
GroenLinks heeft bezwaren tegen de manier waarop het plan tot stand kwam en vindt het niet juist dat de gemeente Bergen het besluit nu neemt. Dit omdat nog niet duidelijk is of (en zo welke) tegenprestatie de voormalige projectleider van dit plan leverde aan projectontwikkelaar Ory: deze topambtenaar kreeg van Ory destijds een gunstige hypotheek. De fractie wil de strafzaak tegen deze topambtenaar afwachten. VVD raadsleden Laura Hoogendonk en Jan Grondhout hebben dezelfde mening maar stemden desondanks voor het plan.

.
Volgens andere fracties is niet aangetoond en vooralsnog niet aannemelijk dat de amtebaar iets is te verwijten. Ook wethouder Klaas Valkering laat weten dat er geen concrete verdenkingen van corrupt handelen zijn of andere strafbare feiten.

*Woningbouw in centrum Bergen
De gemeenteraad ging donderdag akkoord met de nieuwe ontwikkeling van het centrum van Bergen. Hierin is ruimte voor ongeveer 27 woningen.

*’Besluit legendarisch’
De voltallige gemeenteraad is blij met de drie besluiten met als doel iets te doen tegen de grote behoefte aan woningen in de gemeente. Wethouder Valkering noemt de avond legendarisch: de gemeenteraad overlegt over de plannen in Egmond aan den Hoef al tientallen jaren. Over een nieuw centrum praat de gemeente al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw.