SCHOORL – Bomen rondom molen Kijkduin in Schoorl houdt wind tegen waardoor de molen niet goed kan draaien. Hierdoor gaat de staat van de molen achteruit. Daarom bekijkt het College van B&W van de gemeente Bergen op korte termijn welke bomen gekapt, gesnoeid of verplaatst moeten worden. Ook volgt structureel onderhoud van dit groen.

De VVD noemt het onderhoud urgent en vroeg daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december om het onderhoud. Volgens de VVD is de molen onderdeel van cultureel erfgoed en belangrijk voor het toerisme. Meerdere raadsfracties vroegen het college om te onderzoeken wat er met de bomen moet gebeuren. Daarom volgt eerst een zogenoemde bomeneffectenanalyse. Het college noemt het belangrijk om het belang van monumentale en gezonde bomen en het maatschappelijk belang van de molen (cultureel erfgoed en toerisme) goed af te wegen.

De molen laten zien en meel maken
Molenaar Fred Prins vindt het jammer dat de wieken van de molen te vaak stilstaan. “We willen natuurlijk aan mensen laten zien hoe de molen werkt. Dan is het natuurlijk mooi als de molen ook draait.” Daarnaast is de molen ook werkzaam als korenmolen. Prins: “Als de molen niet draait, dan blijft de tarwe in de molen regelmatig te lang liggen. We kunnen het tarwe dan weggooien en dat is zonde.”

‘Slijtage aan de kap’
De staat van de molen gaat volgens de molenaar door het niet draaien ervan inderdaad achteruit. “Door de ongelijke belasting van de wieken krijgt de kap waarin de wieken vastzitten steeds een dreun. Hierdoor ontstaat slijtage aan de kap.”

Bron foto: www.molen-kijkduin.nl