ALKMAAR – Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan Westrand Zuid in Alkmaar.

Zij hebben hiermee bezwaar gemaakt tegen de bouw van extra kantoren omdat zij het nut er niet van inzien.

Gedeputeerde Staten meldt: ‘De gemeente heeft in dit plan aan de Olympiaweg, buiten bestaand bebouwd gebied, een strook opgenomen waar 35.000 m² aan kantoren en bedrijven gebouwd kunnen worden.’

GS hebben in maart van dit jaar al laten weten wel positief te staan tegenover de ontwikkeling van Sportcluster Westrand Alkmaar, maar vinden nut en noodzaak voor extra kantoren niet aangetoond.

Geef een reactie