BERGEN – Het college van de gemeente Bergen vindt dat er – naar aanleiding van enkele artikelen in het Noordhollands Dagblad – een eenzijdig en onjuist beeld is ontstaan rondom een eerder genomen besluit om bewoning van drie ateliers aan de Herenweg in Bergen niet toe te staan.

De krant suggereert dat dit besluit in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de democratische rechtstaat. Volgens het college is deze forse aantijging even misplaatst als onjuist.

Zo zou het college de uitspraak van de Raad van State ‘naast zich neerleggen’ of ‘negeren’. Dit is niet het geval. De Raad van State heeft het college opgedragen om een nieuw besluit te nemen, dat de overwegingen van de Raad van State in acht neemt.

Op 8 december heeft het college dit besluit genomen, namelijk om vast te houden aan het besluit om bewoning van de ateliers aan de Herenweg in Bergen niet toe te staan.

De drie ateliers vallen onder het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’.

In dat bestemmingsplan staat dat mensen een bijgebouw niet mogen gebruiken als (recreatie)woning.

Dat mag alleen in gebouwen met een woonfunctie. Zonder bestemmingsplanwijziging / omgevingsvergunning is het gebruik van het bijgebouw als (recreatie)woning niet toegestaan.

Het besluit van het college volgt de lijn van drie eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen.

Toen moesten mensen hun illegale woning uit.

Zou de gemeente in het geval van de ateliers aan de Herenweg bewoning wel toestaan, zou dat in strijd zijn met deze uitspraken.

Voor het college is het dan ook onverklaarbaar dat de Raad van State deze drie eerdere uitspraken niet heeft meegenomen bij deze zaak, terwijl de Raad van State daar wel op is geattendeerd..

Het college is bovendien van mening dat een belangrijke nieuwe invalshoek niet aan de orde is gekomen bij de uitspraak van de Raad van State, namelijk dat het gebruik van twee van de bijgebouwen als verblijfsrecreatie.

Het ging bij de uitspraak van de Raad van State uitsluitend over de vraag of bewoning was toegestaan.

Ten derde is het college bezorgd dat het herzien van het handhavingsbesluit leidt tot veel meer verzoeken om deze bijgebouwen als woonruimte te bestemmen.

Dit zou niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de provincie onwenselijk zijn, gezien het huidige planologische beleid, waarmee provincie en gemeente juist willen voorkomen dat het buitengebied van Bergen dichter bebouwd gaat worden

Geef een reactie