HEILOO – De gemeente wil happy hours en stuntprijzen voor drank verbieden om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Met die wetswijziging hebben gemeenten ook verordenende bevoegdheden gekregen.

Dat biedt onder andere de mogelijkheid om lokaal regels te stellen ter voorkoming van extreme prijsacties, zoals happy hours in de horeca en stuntprijzen in detailhandel.

Het is niet de bedoeling van de wet om reclame-acties in bijvoorbeeld supermarkten volledig te verbieden. De wet biedt wel de mogelijkheid om het aanbieden van alcohol tegen extreme kortingen aan banden te leggen”, staat in een voorstel van burgemeester en wethouders.

Door happy hours en stuntprijzen kunnen jongeren makkelijk en goedkoop aan alcohol komen. “Het invoeren van dit verbod draagt bij aan een belangrijke gedachte achter de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen van alcohol en het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik.”

De betrokken ondernemers waren uitgenodigd voor overleg en konden hun mening geven over de plannen. Noch de reguliere horeca, noch de paracommerciële horeca is tegen het verbod.

Dinsdag 14 mei aanstaande bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken het voorstel.

Geef een reactie