BERGEN – De gemeente en Schrama BV hebben een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het plandeel De Harmonie voor project Mooi Bergen 2.0.

Daarmee krijgt Schrama BV zes maanden de tijd om de haalbaarheid te onderzoeken van een plan dat past binnen de ontwikkeling van Mooi Bergen 2.0.

De gemeente is al langere tijd in gesprek met Schrama BV vanwege de gewenste koppeling tussen de nieuwbouw op de Harmonielocatie en het aangrenzende, bestaande complex ‘De Rustende Jager’.

Het plandeel De Harmonie loopt vanaf de oude brandweerkazerne tot en met het gebouw De Rustende Jager.

In de structuurvisie Mooi Bergen 2.0 is dit deel onder meer bestemd voor een nieuw te bouwen supermarkt op de begane grond en een aantal woningen op de verdiepingen.

Schrama BV is eigenaar van het complex De Rustende Jager, waarin ook supermarkt Deen is gehuisvest. Dit complex grenst direct aan het plandeel.

De structuurvisie gaat uit van een koppeling tussen beide gebouwen, zodat er één grote ondergrondse parkeergarage kan worden gerealiseerd en er een gezamenlijke laad- en losplek kan worden gemaakt voor beide supermarkten.

Voor de realisatie van dit plan is niet alleen de grond van de gemeente rondom de oude brandweerkazerne nodig, maar ook het Harmoniegebouw, rondom de bloemenwinkel, de huidige laad-losstraat en de entree van de parkeergarage.

De gemeente zal ongeveer 2/3e van de benodigde grond inbrengen, Schrama BV het resterende deel.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kaders en de uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

De uitkomst moet een plan zijn dat financieel-economisch haalbaar is én past binnen de door de gemeente vastgestelde structuurvisie Mooi Bergen 2.0 en het bijbehorende beeldkwaliteitskader.

De schets van Harmonie-locatie

Huidige supermarkt

Naast Schrama BV zijn er initiatiefnemers die plannen maken die alleen geprojecteerd zijn op de grond van de gemeente en het Harmoniegebouw.

De gemeenteraad van Bergen heeft aangegeven ook deze plannen te willen zien aan het eind van de looptijd van de intentieovereenkomst.

Geef een reactie