BERGEN – Het college een tweede memo gestuurd naar de gemeenteraad over de vier scenario’s voor de voortgang van de Harmonielocatie. Dit memo gaat in op een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het maken van een keuze welke scenario of scenario’s de raad uitgewerkt wil hebben.

Het gaat om de gevolgen van de voorlopige voorziening door de Raad van State, de opdrachtverstrekking voor de uitwerking van de financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s, en de procedure voor het opstellen van een intrekkingsbesluit.

Op 5 november heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’ gezet op verzoek van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde partij. Zo wordt voorkomen dat de ontwikkelaar al zou kunnen beginnen met de bouw voordat de RvS definitief uitspraak doet over het bestemmingsplan.

De hoorzitting hierover vindt plaats op 1 februari 2019. De definitieve uitspraak volgt dan medio maart 2019.

Tijdens de Algemene Raadscommissie op 27 november vindt de discussie over de beide memo’s van het college plaats.

Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt behandeld. Hiervoor wordt voorlopig 18 december vrijgehouden.