BERGEN – Het college stelt de raad voor om vanaf 2016 precariobelasting te heffen op kabels en leidingen.
Dat houdt in dat organisaties en bedrijven die kabels en leidingen hebben lopen onder gemeentegrond hierover belasting gaan betalen.

De verwachte opbrengst zal rond de 2 miljoen euro per jaar zijn. Een deel daarvan wil het college gebruiken om ervoor te zorgen dat de rioolheffing de komende jaren slechts met 1,5 procent zal stijgen.

Berekeningen gingen tot nu toe uit van een stijging van 6 á 7 procent in 2017.

Ook wil het college een deel van de opbrengst gebruiken om leningen af te lossen.

Wethouder Rob Zeeman: “Door het heffen van deze belasting hebben we als gemeente extra inkomsten. Daarmee kunnen we de eerder berekende forse stijging van de rioollasten flink temperen.

En dat is goed nieuws voor inwoners. Zij betalen zo de komende jaren minder rioollasten dan eerder was berekend. En door een deel van onze schulden af te lossen, zorgen we voor een gezondere, financiële positie van de gemeente.”

Geef een reactie