EGMOND AAN ZEE – Het Museum van Egmond vraagt financiele steun voor de aankoop van een olieverfschilderij met Egmondse vissersvrouwen, geschilderd door Roeland Koning rond 1925.

Het schilderij ad. 25.000 euro was in Amerikaanse handen en staat nu in Nederland.

Het museum vindt dat het schilderij in Egmond thuishoort en wil voor de koop ervan subsidie aanvragen. Maar om sterker te staan voor subsidie vraagt het museum om kleine of grote sponsors. Inmiddels hebben zich al sponsors gemeld.

Financiële steun is welkom via NL84RABO 0315770112 t.n.v. St. Museum van Egmond onder vermelding van ‘Vissersvrouwen’.