BERGEN – De gemeente werkte de afgelopen periode vijf varianten uit voor de herbouw van De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen. Het college heeft afegelopen week voorkeur uitgesproken voor een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen, een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies.

Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug.

De tennisbanen keren in geen enkele variant terug, omdat deze functie niet verenigbaar is met een voorziening voor het gymnastiekonderwijs voor scholen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief. Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid.

Omwonenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over dit onderwerp, zijn op dinsdag 11 september van harte welkom op een inloopbijeenkomst. De inloop is van 19.00-20.30 uur in het restaurant van de woonzorglocatie Oudtbugh, Molenweidtje 1 in Bergen.

De algemene raadscommissie bespreekt dit collegevoorstel op 13 september. Behandeling in de gemeenteraad staat gepland op 4 oktober. Als de raad heeft ingestemd op 4 oktober, start de gemeente met het opstellen van het definitieve Programma van Eisen en volgt de aanbesteding.

De Beeck in Bergen werd op 13 oktober 2017 bijna geheel door brand verwoest. De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming.

De planning is dat de gemeente uiterlijk in oktober 2019 concrete bouwplannen overlegt en uiterlijk een jaar later met de bouw start.

De planning is dat de nieuwe Beeck medio 2021 in gebruik worden genomen.