BERGEN – Het college van Bergen heeft dinsdag ingestemd met een Plan van Aanpak voor herbouw van De Beeck. Uitgangspunt is dat de multifunctionele accommodatie terugkomt op de huidige locatie. In principe komen alle functies terug.

De komende periode wordt nog wel bekeken in welke vorm en welke maat. Het streven is dat medio 2021 de nieuwe Beeck wordt geopend. De afgelopen weken heeft de gemeente verschillende opties verkend.

Hieruit blijkt dat er op korte termijn geen alternatieve locaties beschikbaar zijn waar een dergelijke voorziening kan worden herbouwd. Het college houdt nog open of alle voorzieningen in dezelfde aard en omvang terug moeten komen. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw geheel wordt betaald uit de verzekeringsgelden.

Het uit te keren schadebedrag is naar schatting 10 miljoen euro, waarbij de betonnen constructies van de beganegrondvloeren, kelders en baden ter waarde van 0,8 miljoen euro vermoedelijk kunnen worden hergebruikt.

De verzekeraars keren het totale schadebedrag alleen uit bij herbouw op dezelfde plaats met dezelfde functies.

Het terugbouwen op een andere locatie zou dus 800.000 euro extra kosten. In het Plan van Aanpak is een planning opgenomen die is afgestemd op de eisen van de polisvoorwaarden.

Dit collegevoorstel wordt op 15 februari besproken door de Algemene raadscommissie en op 8 maart door de gemeenteraad.

Als de raad instemt, wordt direct gestart met een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen. De planning is dat deze nog dit jaar worden afgerond.