BERGEN – De Herdenking op 4 mei bestaat uit de herdenkingsbijeenkomst, gevolgd door een stille tocht naar de Geallieerde Begraafplaats en de plechtigheid aldaar. Om 18.45 uur is een herdenkingsbijeenkomst in de Ruïnekerk.

Spreker is Rineke Struch-Bouman, overlevende van de Holocaust en schrijfster van het boek Na veertig jaar eindelijk de bevrijding. Maria Delver levert een muzikale bijdrage. Organist is Frank van Wijk, declamatie: Nies Wouters en Olivier Kaper en Ella Roecoert, leerlingen van de Willem Alexanderschool.

Om 19.30 uur is het vertrek van de stille tocht vanaf het terrein van de Ruïnekerk naar de Geallieerde Begraafplaats aan de Kerkedijk. Vanaf 19.40 speelt de Bergense Harmonie op de Geallieerde Begraafplaats.

Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte gehouden. Daarna vindt de bloemlegging plaats bij het Groot Offerkruis door Peter van Huissteden namens het college van B&W van Bergen en Jan Blok, voorzitter van het 4 Mei Comité.

Het Joods gedenkteken Rineke en Monique Struch, het Verzetsmonument Olivier Kaper en Ella Roecoert (leerlingen van de Willem Alexander school) namens de Bergense jeugd en Tilly van der Wijk (dochter van Bergense verzetsouders). Propellerblad Ali Hondius (verzorgster geallieerd graf) en Klaas Wits (zoon van Bergense verzetsouders).

Vervolgens brengt trompettist Marco Langedijk de Last Post ten gehore. De vlaggen van de R.A.F. en de Navy White worden gehesen. De plechtigheid wordt besloten met het zingen van het Wilhelmus.