PWN – De stormen en langdurige regenval van de afgelopen weken hebben voor de natuur veel voordelen.

De waterstand stijgt en poelen, duinmeertjes en plassen herbergen weer volop water. Goed voor alle doortrekkende en overwinterende watervogels en steltlopers.

De harde wind brengt het zand weer aan het stuiven. Vanuit de zeereep wordt het zand honderden meters het duin in geblazen.

Stuifkuilen in het middenduin worden tot aan het grondwater uitgeblazen.

Het verse zand valt achter die stuifduinen weer neer en zorgt zo voor een verse, kalkrijke voedingsbodem. Het ontkalkte, verzuurde zand wraakt zo bedolven onder het verse zand.

Oude duingrond zal zo op een natuurlijke manier verversen. Dynamiek in het duin komt zo weer terug.

Nieuw planten en grassoorten hebben zo weer de ruimte zich te ontwikkelen. Niet alleen de wind zorgt voor dit fenomeen.

Samen met grazers die de bodem openmaken. Zij lopen er paden in en maken kale plekken groter door er in te rollen en wroeten.
Konijnen graven holen en zorgen op die manier ook voor vers zand.

Zo helpen al die grote en kleine grazers de wind een beetje. Samen zorgen ze voor de terugkeer van een duin in beweging.

Dit is hard nodig, het zou anders met een sneltreinvaart verruigen.

Op plaatsen waar geen beweging is zullen struiken en bomen de plaats van duinvegetatie overnemen.
De hoeveelheid soorten planten en bloemen zal sterk achteruitgaan. Daarmee ook vlinders, bijen, andere insecten, hagedissen en nog veel meer.

De nadelen van het aantal omgewaaide en geknakte bomen weegt niet op tegen de voordelen. Elk jaar een paar lekkere stormen zijn van harte welkom. De duinen hebben er voordeel van.

Geef een reactie