EGMOND-BINNEN – Half mei zijn de werkzaamheden aan de St. Adelbertusweg in Egmond-Binnen gestart.

Behalve nieuwe riolering, worden ook de weg en de trottoirs opnieuw bestraat.

Op initiatief van stichting De Wielenmaker worden in de bestrating van de Abdijlaan en St. Adelbertusweg ‘kloostermoppen’ aangelegd.
Hierop staan afdrukken van voetjes van de kinderen uit groep 6 van basisschool De Windhoek.

Zo blijft een gedeelte van het Monnikenpad ook voor de toekomst bewaard.

Het werk wordt uitgevoerd door de firma Min uit Bergen en omvat in grote lijnen:
• Aanbrengen van een vuilwater- en hemelwaterriolering
• Afkoppelen van hemelwaterafvoeren en regenpijpen
• Nieuw bestraten van de weg en aanleggen nieuwe trottoirs
• Aanbrengen parkeerplaatsen en groen (plantsoen en bomen)

Voor de bouwvak (tot 22 juli) wordt het gedeelte tussen de Visweg en de Herenweg uitgevoerd. Na de bouwvak (vanaf 5 augustus) wordt het gedeelte tussen de Visweg en de randweg uitgevoerd.

Het werk is begin oktober klaar.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en het verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Het evenement ‘Egmond op z’n kop’ heeft geen last van de werkzaamheden.

Geef een reactie