BERGEN – PWN herstelt de Sparrenlaan in het Bergerbos.

De natuurbeheerder heeft ervoor gekozen om jonge bomen te planten tussen de oude bomen. Het herstel is mede mogelijk dankzij donaties van onder andere bewoners en PWN klanten.

Omdat er over een lengte van 750 m ongeveer 150 bomen moeten worden geplant, gebeurt het herstel van de Sparrenlaan gefaseerd.
Dit jaar wordt het laatste deel van de laan, tot aan de Vinkenbaan aangepakt.

Na het planten heeft de laan nazorg nodig: de jonge bomen moeten water krijgen om een goede start te maken en de bermen worden gemaaid en gesnoeid.

De oude grove dennen blijven staan en worden pas vervangen als het echt noodzakelijk is.

Maar PWN gaat verder. Voorbij de Vinkenbaan wordt de zichtlijn naar de duinvoet verbeterd. Hiervoor verwijdert PWN enkele bomen die in de zichtlijn staan en wordt de ondergroei direct achter de bomen teruggesnoeid.

Dit zorgt voor licht in de laan. Aan het eind van de laan start men met het herstellen van het historische ‘bosplein’.

Een bosplein is een open ruimte met hoge bomen, een plek waar het aangenaam moet zijn om te verpozen.

Uit een afbeelding van 1865 weet men ongeveer hoe dit er vroeger heeft uitgezien. Ook dit project zal gefaseerd verlopen.

De kosten van het herstel worden betaald uit verschillende bronnen. Een deel van de kosten wordt betaald uit de BRIM subsidie, een subsidie voor monumentaal groen, en uit de eigen bijdrage van PWN.

De grootste bijdrage wordt geleverd door de inwoners van Noord-Holland, die de stand van hun watermeter digitaal door hebben gegeven en de zo bespaarde portokosten hebben gedoneerd aan de Sparrenlaan.

Geef een reactie