BERGEN: Het college van Bergen stelt de gemeenteraad voor een Economisch Herstelfonds op te richten.
Vanuit dit fonds –met daarin in totaal 300.000 euro– kunnen maatregelen worden genomen het maatschappelijke en economische verkeer in de dorpen veilig op gang te krijgen.

Wethouder Bekkering: Met als kader de landelijke richtlijnen zoeken naar een juiste balans. Enerzijds vasthoudend aan de noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, anderzijds overgaand naar een intelligente hervatting van maatschappelijk verkeer.

Ook economisch verkeer valt hier onder.

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht zich primair richtend op recreatie, toerisme en detailhandel. De afgelopen 2 weken is intensief samengewerkt met vertegenwoordigers uit de dorpen.

Onder het motto “veilig welkom” zijn wensen geïnventariseerd en plannen besproken. De plannen variëren van veilige looproutes in een winkelstraat, het inzetten van digitale middelen, het openbare toiletten tot meer marketing en uitbreiding van terrassen.