BERGEN – Taskforce voor Bergen, de Egmonden en Schoorl
Herstelfonds om economie na Corona op gang te krijgen

Het college van Bergen treft de voorbereidingen voor een economisch Herstelfonds. Het fonds stelt in totaal 300.000 euro beschikbaar voor maatregelen die moeten worden genomen om het maatschappelijk verkeer in de dorpen weer goed op gang te krijgen zodra daarvoor weer enigszins ruimte wordt geboden.
“De lokale ondernemers, verenigingen en instellingen worden hard getroffen door de effecten en maatregelen van het coronavirus.”

“De lokale ondernemers, verenigingen en instellingen worden hard getroffen door de effecten en maatregelen van het coronavirus, ook straks als de maatregelen worden versoepeld“, aldus wethouder Erik Bekkering.

“We sorteren alvast voor op de vraag hoe wij de economie weer zo snel mogelijk op gang kunnen krijgen als de maatregelen worden versoepeld en hoe we met elkaar ‘het nieuwe normaal’ kunnen vormgeven.”